نحوه نصب zpanel

۶ تیر ۱۳۹۳ ۳ دیدگاه

برای نصب zpanel در سنت او اس ابتدا دستور زیر را وارد نمایید yum -y update سپس دستور زیر را