عدم اتصال به اف تی پی با نرم افزار فایل زیلا

ذر نسخه های جدید فایل زیلا خطایی با مضمون
Error: Connection timed out after 20 seconds of inactivity
Error: Failed to retrieve directory listing

گاها رخ می دهد که می بایست یک بار یک تنظیم را در فایل زیلا انجام دهید

وارد فایل زیلا شوید ، به منوی file و سپس site manager بروید ،
بر روی new site کلیک نمایید
در باکس host آدرس دامنه خود یا آی پی سرور
در باکس port عدد ۲۱

جعبه کشویی Encryption را باز کرده و آخرین گزینه only use plain FTP را انتخاب نمایید

logon type نرمال باشد

و یوزروینم و پسورد FTP را در باکس مربوطه تکمیل نمایید و ok نمایید .

لینک مشکل مربوطه در سایت پشتیبانی فایل زیلا : https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?t=34842&start=180