آموزش استفاده از دستور iftop مانیتورینگ مصرف پهنای باند در لینوکس

درصورتیکه هنوز این دستور را نصب نکرده اید به آموزش نحوه نصب iftop در لینوکس مراجعه کنید.

برای اجرای مانیتورینگ مصرف پهنای باند در سرور از دستور زیر استفاده کنید.

iftop

آپشن های گوناگون این دستور به همراه توضیح انگلیسی در روبرو و فارسی در زیر آن در باکس پایین آمده است .

  -h         display this message

نمایش راهنما

  -n         don't do hostname lookups

جستجوهای هاست نیم را انجام نده

  -N         don't convert port numbers to services

شماره پورت ها را فقط نمایش بده ( به نام سرویس تبدیل نکن )

  -p         run in promiscuous mode (show traffic between other
            hosts on the same network segment)

نمایش ترافیک بین هاست های دیگر در شبکه مشابه

  -b         don't display a bar graph of traffic

گراف ترافیک را نشان نده

  -B         Display bandwidth in bytes

نمایش پهنای باند بر اساس بایت

  -i interface    listen on named interface

گوش دادن به اینترفیس خاص

  -f filter code   use filter code to select packets to count
            (default: none, but only IP packets are counted)

استفاده از فیلتر برای انتخاب پکت ها جهت شمارش ( پیشفرض فقط ip packet ها شمارش می شوند )

  -F net/mask     show traffic flows in/out of network

نمایش شارش ترافیک خروجی ورودی شبکه

  -P         show ports as well as hosts

نمایش پورت ها و میزبان

  -m limit      sets the upper limit for the bandwidth scale

ست کردن حد بالا برای مقیاس پهنای باند

  -c config file   specifies an alternative configuration file

اختصاص دادن فایل کانفیگ جایگزین

نحوه نصب iftop در لینوکس – مانیتورینگ مصرف پهنای باند

دستور iftop برای مانیتورینگ مصرف پهنای باند در سرورهای مبتنی بر لینوکس / یونیکس استفاده می شود .

نحوه نصب این دستور نسبتا ساده است .

با یوزر روت به سرور لاگین کنید.

یک سری پیش نیاز برای این دستور نیاز هست بر روی سرور نصب شود .

yum install gcc
yum -y install libpcap libpcap-devel
yum -y install ncurses ncurses-devel

بسته آرشیو مربوط به این دستور را روی سرور دانلود کنید ( از سایت توسعه دهنده این کامند )

wget http://www.ex-parrot.com/pdw/iftop/download/iftop-0.17.tar.gz
tar -zxvf iftop-0.17.tar.gz
cd iftop-0.17
./configure
make
make install

نصب به اتمام رسید ، حال می توانید جهت راهنمایی برای کار با این دستور به آموزش استفاده از دستور iftop مراجعه نمایید