افزایش سرعت سایت – هاست سی پنل

یک هاست سی پنل دارید و میخواهید سرعت پیج بازکردن آن افزایش یابد ؟

برای افزایش سرعت وبسایت خود کافیست تا وارد کنترل پنل سی پنل خود شده ، سپس به قسمت Optimize Website شوید

درصفحه جدید که باز شده گزینه Compress all content را کلیک کنید و بر روی update setting کلیک کنید

با این عمل هنگامی که سایت شما توسط یک بازدید کننده فراخوانی می شود کلیه اجزا صفحه سایت شما به صورت فشرده شده بر روی رایانه ایشان بارگزاری می شود و سرعت بیشتری را بازدید کنندگان حس می کنند

نحوه آپتیماز کردن mysql 4.x دایرکت ادمین

اپتیماز کردن mysql برای کاهش مصرف mysql از سی پی یو به کار می رود

برای اینکار کافیست وارد خط فرمان لینوکس شده و دستور زیر را وارد نمایید

ابتدا از فایل بک آپ بگیرید

[code]cd /etc[/code]

[code]mv my.cnf backupmy.cnf[/code]

سپس وارد فایل مربوطه شوید

[code]nano /etc/my.cnf[/code]

و محتویات فعلی را حذف نمایید

[mysqld]
local-infile=0
skip-locking
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
max_connections=500
interactive_timeout=100
wait_timeout=100
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer=16M
join_buffer=1M
max_allowed_packet=16M
table_cache=1024
record_buffer=1M
sort_buffer_size=2M
read_buffer_size=2M
max_connect_errors=10
# Try number of CPU’s*2 for thread_concurrency
thread_concurrency=2
myisam_sort_buffer_size=64M
server-id=1

[safe_mysqld]
err-log=/var/log/mysqld.log
open_files_limit=8192

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet=16M

[mysql]
no-auto-rehash
#safe-updates

[isamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[myisamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

پس از قراردادن موارد فوق با دکمه ctrl+x فایل راببندید

و سرویس mysql را ریست کنید

[code]service mysqld restart[/code]