ریدایرکت 301

آموزش کار با نمایندگی هاست

نصب تصویری وردپرس

نصب CSF

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

سئو

آپدیت لایسنس

ریدایرکت به https

انتقال هاست به هاست

امنیت در وردپرس

SSL رایگان

نصب سی پنل

نصب دایرکت ادمین

فشرده کردن عناصر سایت

جلوگیری از کش

تغییر آی پی

استخراج SSH public key

سئو کردن وردپرس بدون نصب افزونه !

۱۷ دی ۱۳۹۲ | 0 نظر | لینک کوتاه | مدیریت محتوا, وردپرس

برای اینکار کافیست که محتویات زیر را به فایل function.php قالب سایتتان اضافه کنید

 

function basic_wp_seo() {
global $page, $paged, $post;
$default_keywords = 'wordpress, plugins, themes, design, dev, development, security, htaccess, apache, php, sql, html, css, jquery, javascript, tutorials'; // customize
$output = '';
// description
$seo_desc = get_post_meta($post->ID, ‘mm_seo_desc’, true);
$description = get_bloginfo(‘description’, ‘display’);
$pagedata = get_post($post->ID);
if (is_singular()) {
if (!empty($seo_desc)) {
$content = $seo_desc;
} else if (!empty($pagedata)) {
$content = apply_filters(‘the_excerpt_rss’, $pagedata->post_content);
$content = substr(trim(strip_tags($content)), ۰, ۱۵۵);
$content = preg_replace(‘#n#’, ‘ ‘, $content);
$content = preg_replace(‘#s{2,}#’, ‘ ‘, $content);
$content = trim($content);
}
} else {
$content = $description;
}
$output .= ‘<meta name=”description” content=”‘ . esc_attr($content) . ‘”>’ . “n”;

// keywords
$keys = get_post_meta($post->ID, ‘mm_seo_keywords’, true);
$cats = get_the_category();
$tags = get_the_tags();
if (empty($keys)) {
if (!empty($cats)) foreach($cats as $cat) $keys .= $cat->name . ‘, ‘;
if (!empty($tags)) foreach($tags as $tag) $keys .= $tag->name . ‘, ‘;
$keys .= $default_keywords;
}
$output .= “tt” . ‘<meta name=”keywords” content=”‘ . esc_attr($keys) . ‘”>’ . “n”;

// robots
if (is_category() || is_tag()) {
$paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : ۱;
if ($paged > ۱) {
$output .=  “tt” . ‘<meta name=”robots” content=”noindex,follow”>’ . “n”;
} else {
$output .=  “tt” . ‘<meta name=”robots” content=”index,follow”>’ . “n”;
}
} else if (is_home() || is_singular()) {
$output .=  “tt” . ‘<meta name=”robots” content=”index,follow”>’ . “n”;
} else {
$output .= “tt” . ‘<meta name=”robots” content=”noindex,follow”>’ . “n”;
}

// title
$title_custom = get_post_meta($post->ID, ‘mm_seo_title’, true);
$url = ltrim(esc_url($_SERVER[‘REQUEST_URI’]), ‘/’);
$name = get_bloginfo(‘name’, ‘display’);
$title = trim(wp_title(”, false));
$cat = single_cat_title(”, false);
$tag = single_tag_title(”, false);
$search = get_search_query();

if (!empty($title_custom)) $title = $title_custom;
if ($paged >= ۲ || $page >= ۲) $page_number = ‘ | ‘ . sprintf(‘Page %s’, max($paged, $page));
else $page_number = ”;

if (is_home() || is_front_page()) $seo_title = $name . ‘ | ‘ . $description;
elseif (is_singular())            $seo_title = $title . ‘ | ‘ . $name;
elseif (is_tag())                 $seo_title = ‘Tag Archive: ‘ . $tag . ‘ | ‘ . $name;
elseif (is_category())            $seo_title = ‘Category Archive: ‘ . $cat . ‘ | ‘ . $name;
elseif (is_archive())             $seo_title = ‘Archive: ‘ . $title . ‘ | ‘ . $name;
elseif (is_search())              $seo_title = ‘Search: ‘ . $search . ‘ | ‘ . $name;
elseif (is_404())                 $seo_title = ‘۴۰۴ – Not Found: ‘ . $url . ‘ | ‘ . $name;
else                              $seo_title = $name . ‘ | ‘ . $description;

$output .= “tt” . ‘<title>’ . esc_attr($seo_title . $page_number) . ‘</title>’ . “n”;

return $output;
}

 

در خط ۳ در قسمت $default_keywords ، کلمات کلیدی سایت خود را وارد کنید.سپس برای فراخوانی ،کد زیر رو در فایل header.php اضافه کنید.

<?php echo basic_wp_seo(); ?>

 

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

مرا آگاه کن
avatar
wpDiscuz